Donasi

close
Klik 2x untuk menutup(x)

Dharma Wacana Karmaphala lan Purnabhawa


Karmaphala lan Purnabhawa

Sukseme antuk galah sane kepice ring titian, riantuk titian jagi ngaturang darma wacana indik pejalan idup tiyange.
            Sedurung titian ngawitin matur-atur puniki, ngiring iraga jak mekejang ngaturang pangayun bagia ring Sang Hyang Widhi Wasa krana irage sampun temuanga driki,lan sampun seger.
            Sadurung tiang ngelantur tyang pacan ngaturang pangastungkara.
                                    OM SWASTIASTU
Iraga lan makejang sane idup ring bumi perthiwi punika patut nawang apa sane maadan karmaphala. Karmaphala punika wantah hasil perbuatan sane lakar katerima iraga yening sampun mabuat. Yening iraga mabuat sane becik, becik mangkin karmaphala sane kapoleh. Laksana hukum karmaphala punika pasti, apa sane kabuat nika sane katerima.
Karmaphala kabagi antuk tiga, inggih punika:
1.     Sancita karmaphala: hasil perbuatan sane rihin tan telah, asapunika katerima ring kahidupan puniki.
2.     Prarabhda karmaphala: perbuatan ring kahidupan niki, katerima ring niki malih.
3.     Kryamana karmaphala: perbuatan sane ring kahidupan niki, katerima di kahidupan malih.
Duaning asapunika, agama mangajahin uripe antuk mabuat sane manekain pahala tan dosa. Pahala punika sane lakar nentuin manusa punika antuk suarga miwah neraka. Sorga puniki katempatin ring atma sane becik, yening neraka nika katempatin antuk atma sane tan becik.
Sambungang antuk ring ajeng, wenten sloka ring Sarasamuscaya 21 sane mamunyi:
‘Kunang ikang wwang gumawayikang cubhakarma, janmanyan sangke ring swarga delaha, litu hayu maguna, sujanma, sugih, mawirya, phalaning cubhakarma wasana tinemunya’.
Artine:
Ada manusa sane mabuat becik, lahirne ring sorga wantah lakar dadi manusa sane rupawan, gunawan, muliawan, hartawan, lan kuasa pahala ring perbuatan becik sane kapolihanga.
Maka, iraga patut bersyukur kalahiran dadi manusa krana wantah tuah dadi manusa sane nyidang maninggalin iraga ring sengsara. Manusa sane polih bagia lestari tuah manusa sane atmane nyidang antuk moksa, ngalepasin uripne. Moksa nika tetujon akhir ring hidup, atma manyatu ring paramaatma, sat cit ananda.bagia sane lestari punika madan sukha tan pawali dukha.
Atma punika nyidang kalahiran dadi manusa yening tri gunane punika, sattwan rajas lan tamasne punika seimbang. Kalahiran kembali punika madan punarbhawa. Wenten sloka sane kaambil ring sarasamuscaya 4 sane mamunyi:
‘apan iking wwang uttama juga ya nimittaning mangkana wenang ya tumulung awaknya saking sengsara, makasadhanang cubhakarma hinganing kotamaning dadi wwang ika’
Artine:
Dadi manusa punika miwah sane uttama, krana manusa sane nyidang nulungin atma nika uling sangsara, hidup seda ring margi mabuat becik, asapunika kauntungan kalahiran dadi manusa.
Wantah punika, sapatutne iraga ling jani mabuat sane becik, tan dadi mabuat sane adharma, iraga patut menyunjung darma punika wantah sane nentuin urip iraga benjang.
Sane sampun prasida mirangan darma wacana  titiang puniki. Dumugi IdaSang Hyang Widhi Wasa setata ngicenin iraga sareng sami kerahayuan. Asapunika pamuput aturang titiang. Nenten lali titiang ngaturang suksemaning manah. Sahangaturang paramasanti. “Om Shanti shanti shanti Om.Naskah Dharma Wacana Basa Bali (Ksatrya Mahottama Ngulati Kadharman
 Suksma, aturang titiang majeng ring pengenter acara antuk galah sane kapaica ring titiang . Sadurung titiang nglanturang matur , lugrayang titiang ngirin ida dane sinamian, nunas ica majeng ring Ida Sang Hyang Widhi Wasa ,malarapan antuk pangastungkara “OM SWASTYASTU”.
 Para panureksa sane dahat kusumayang titiang , ida dane sareng sami sane wangiang titiang , ring galahe sane becik puniki angayubagia pisan manah titiang ,duaning , sangkaning asung kerta wara nugrahan Ida Sang Hyang Widhi Wasa ,prasida titiang mapadu wadana sareng ida dane sinamian ,gumanti matur amatra ring sajeroning lomba Dharma Wacana sakadi mangkin. Nanging sadurung titiang nglanturang matur ,titiang matur ring ida dane sinamian , titiang rumasa titiang puniki wantah kari dahat wimuda , tuna kaweruhan ,tuna basa , wantah sangkaning meled malajah nyarengin lomba Dharma Wacana nandingin sang sampun pada waged tur pawikan sang sane ngamanggehang dharma ring jagate, melanin kapatutan mabela ngarepin meseh yadian meseh ring angga soang-soang punika taler meseh ring jagate, samaliha prasida ngayomin para jana tiosan. Yan selehin ring sastra agama niki kabaos putra suputra utawi putra sujati sakadi sane mungguh ring Sarasamuscaya inggih punika: Nihan sinanggeh anak, ikang carananing anatha tumulung kadang kalaran doning saktinya. Teges ipun : Anake sane kabaos putra sujati utawi suputra, punika anake sane luih ngayomin  anake sane tiwas tan pakanti, samaliha mapitulung ring anake kalaran antuk kawagedannyane Ring sajeroning Niti Sastra wenten mungguh sakadi puniki: Sang Hyang Chandra taranggana, pinaka dhipa mamadangi rikalaning wengi Sang Hyang Surya sedeng prabasa, maka dhipa mamadangi ri bumi mandala Widya sastra sudharma dipanikanang tri bhuana sumeno prabhaswara Yan ring putra, suputra sadu gunawan, mamadangi kula wandu wandawa. Teges ipun: Sang Hyang bulan  miwah bintang punika maka suluh rikala wengi Yan ring jagate, Ida Sang Hyang Surya sane sida ngawinang galang Kreneban jagat tigane, wantah kautaman sastrane punika sane ngawinung Yening kulawarga raris, wantah putrane punika sane becik maka suluh Para sang kasinanggeh guru pinaka sosok sang sane wikan duaning wantah sang sane wikan prasida mapaica ajah-ajah majeng ring para sisyane,  mawinan pinaka guru patut setata melajah. Ngancan rahina pangweruh ngancan nincap mangda nenten pinaka guru kalindes antuk kemajuan iptek.
Dharmane patut kamargiang mangda madue kawigunan ring jagate sekadi sane mungguh ring sarasamuscaya sloka 16 : “ Kadi krama sang hyang aditya an wijil humilangaken petenging rat, mangkana tikang wang mulahakening dharma an hilangaken salwiring papa “. Sane suksmannyane, sekadi pamargin Ida Sang Hyang Surya, ngawit medal ngicalang peteng jagate, asapunika anake sane setata ngelaksanayang kadharman jagi prasida ngicalang sekancan pakewuh. Pamargin Sang Dasarata anggen pratiwimba sekadi sane mungguh ring kekawin Ramayana:  “Wruh sira ring weda, bhakti ring dewa, tarmalupeng pitra puja, masih ta sireng swagotra kabeh “. artos ipun “wikan ida ring kawruhan sane kabaos weda, subhakti ida ring Sang Hyang Widhi, nenten lali ngastawa Sang Hyang Pitara utawi leluhur, samaliha olas asih ring kulawarga “. Wantah asapunika sane prasida atur titiang, kirang langkung titian nunas geng rna sinampura. Om santhi, santhi, santhi Om.Info Klise Saya hanyalah seorang blogger biasa yang jauh dari kata sempurna dan disini saya ingin berbagi pengalaman pribadi kepada pembaca melalui blog ini. Ilmu yang bermanfaat harus dibagikan kepada orang lain, agar bisa dijadikan sbuah pembelajaran dan termotivasi.

0 Response to "Dharma Wacana Karmaphala lan Purnabhawa"

Post a Comment

Silakan Tinggalkan Komentar Anda

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

loading...

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel